Trygd


1081765-signatureTrygd blir først og fremst gitt for at mennesker som ikke er friske nok eller ikke finner jobb skal være sikret en stabil økonomi. Trygd vil bli gitt gjennom NAV, og kan deles inn i to grupper, hvor den ene går ut på å dekke frafall av lønn, som for eksempel i tilfeller med sykepenger, dagpenger og pensjon. Den andre går ut på å dekke utgifter i forbindelse med blant annet sykdom i form av stønader.For å på noen som helst måte ha krav på trygd må vedkommende være lovlig bosatt i Norge. Skulle du få avslag fra NAV vil du ha mulighet til å kunne klage innenfor en vedtatt frist. Saken vil da kunne bli vurdert på nytt, og skulle du få avslag for andre gang vil du kunne anke og få saken tatt opp i trygderetten. Saken vil kunne gå videre til de ordinære domstolene om man ikke er fornøyd med avgjørelsen trygderetten tar.For å kunne bli regnet uføretrygdet og få økonomisk hjelp er det flere kriterier som må utfylles. Man må være mellom 18 og 67 år, ha medisinsk grunnlag til å bli uføretrygdet, ha vært medlem av Folketrygden i noen år før man søker om uføretrygd, ikke ha mulighet til å arbeide og ikke ha inntektsevne som overstiger 50%.