Skilsmisse – barnefordeling – samvær


9803315-couple-ignoring-each-other-on-sofaI forbindelse med skilsmisse vil visse konsekvenser finne sted. Det er snakk om både økonomiske konsekvenser og de konsekvenser som oppstår hvis paret har barn sammen. Man trenger ikke noen spesiell grunn for å kunne ta ut skilsmisse i Norge. Ei heller trenger man å være enig om å skilles, ettersom en av partenes ønske om dette er nok. Økonomisk sett vil felleseie deles likt mellom partene, mens særeie forbli den enes eiendom ved skilsmisse. Så fremt foreldre er gift eller deler bolig har de også felles ansvar for felles barn.I det et samlivsbrudd finner sted vil partene måtte bestemme om en eller begge skal ha foreldreansvar, samt om barnet skal ha fast bosted hos den ene eller hos begge. Delt, fast bosted forekommer der hvor barnet tilbringer like mye tid hos begge foreldre. I tilfellet hvor barnet har fast bosted kun hos én forelder, vil den andre kunne ha samvær med barnet til bestemte tider. Et barn har rett til å ha kontakt med begge foreldrene sine. Skulle dermed for eksempel mor hindre kontakt mellom barn og far, vil dette kunne slå tilbake på mor. Retten vil tenke på barnets beste når barnets bosted skal bestemmes. Hva barnet selv vil, vil bli tatt hensyn til fra og med en alder av 7 år. Etter en alder av 12 år vil barnets mening bli lagt større vekt på.