Samlivsavtaler


219430-couple-watching-tvSkulle et forhold ta slutt mellom et ugift par, enten ved dødsfall eller samlivsbrudd, vil ikke partene ha de samme rettighetene som et gift par. Dette kan føre til negative overraskelser for parter som ikke har vært klar over dette på forhånd. I det to parter flytter inn sammen vil to økonomier med selvstendige inntekter og gjeld bli slått sammen. En del kjøp eller betalinger vil fortsatt holdes separat, mens andre ting igjen vil bli sammenblandet. Det kan godt hende blandet økonomi forekommer, men i instanser som gjeld og eierskap vil ikke denne sammenslåingen hende automatisk.For å kunne bli sameier vil man for eksempel måtte kjøpe bolig sammen, eller inngå en samlivsavtale. Ved å inngå samlivsavtale vil man kunne skape klarhet i hva som økonomisk vil komme til å skje ved et endt samliv. Med tanke på at et samliv alltid må komme til å ende en eller annen gang, om så først ved død, kan det være lurt å vurdere samlivsavtale. Den enkeltes eiendeler og økonomi vil bli kartlagt og dokumentert, og partene vil være fri til å bestemme hvordan forholdene skal ligge.