Boligrett – husleierett

Man kommer ikke utenom huseierloven ved utleie og okkupering av bolig. Leieavtaler hvor leieren kommer i en dårligere stilling enn det han eller hun ville gjennom loven vil dermed, ved mindre spesielle unntak forekommer, ikke kunne inngås. Når en avtale inngås vil den normalt sett bli inngått skriftlig. Selv om muntlige avtaler er lovlige, er […]

No Comments

Fast eiendom: Oppgjør ved salg – konflikter (mangler etc.)

De fleste mennesker vil på et eller annet tidspunkt oppleve både å måtte kjøpe eller selge bolig. Ettersom det ofte er store verdier med i bildet er det viktig at risikoen for salget blir jevnt fordelt på kjøper og selger. Valg eller salg av eiendom er noe mange vil være enige om at det er […]

No Comments

Ektepakter

Ektepakt kan inngås for best å være forberedt på fordeling av formue under eventuell skilsmisse og vil kunne bidra til å gi bedre økonomisk klarhet skulle det verste skje. Her inngås en avtale som avviker fra den normale ordningen hvor felleseie i prinsippet vil oppstå automatisk. For at ektepakten skal være gyldig må ektepakten, som […]

No Comments

Samlivsavtaler

Skulle et forhold ta slutt mellom et ugift par, enten ved dødsfall eller samlivsbrudd, vil ikke partene ha de samme rettighetene som et gift par. Dette kan føre til negative overraskelser for parter som ikke har vært klar over dette på forhånd. I det to parter flytter inn sammen vil to økonomier med selvstendige inntekter […]

No Comments

Kontrakter

En kontrakt er en bindende, rettslig avtale som vil kunne ende med søksmål skulle den bli brutt. Parter som inngår en kontrakt er forpliktet til å forholde seg til det som har blitt avtalt og prestere deretter. Bare ytre hendelser av stor karakter og uforutsette årsaker vil kunne gi grunnlag for unntak. Mens en avtalerett […]

No Comments

Barnevernsrett

Barnevernsretten går ut på at det offentlige er ansvarlig for at barn får den oppveksten de fortjener. Skulle det være tilfelle at et barn ikke får den oppfølging av foreldre det har krav på, vil barnevernet kunne gripe inn. Enten gjennom tiltak for å forbedre barnets hverdag hos sine foreldre, eller, hvis dette er umulig, […]

No Comments

Skilsmisse – barnefordeling – samvær

I forbindelse med skilsmisse vil visse konsekvenser finne sted. Det er snakk om både økonomiske konsekvenser og de konsekvenser som oppstår hvis paret har barn sammen. Man trenger ikke noen spesiell grunn for å kunne ta ut skilsmisse i Norge. Ei heller trenger man å være enig om å skilles, ettersom en av partenes ønske […]

No Comments

Familierett

Familieretten har med alle regler innenfor familieforhold å gjøre, der i blant ekteskapsloven hvor økonomi, inngåelse av eller brudd i ekteskap står sentralt, samt også i bred forstand barneloven, hvor forhold mellom foreldre og barn er hovedfokus. Arv vil også noenlunde kommer under her. Ekteskap må inngås av egen fri vilje mellom myndige personer. Skulle […]

No Comments