Generelt om advokater

11725225-concept-of-law-and-justice-with-paragraphEn advokat er en person som har skaffet seg advokatbevilling. Han eller hun vil kunne gi juridisk rådgivning, og ellers representere parter under forhandlinger, møte med domstolene og lignende. En rettshjelper må også ha bevilling til å kunne bedrive med rettshjelp. Forskjellen på de to er at mens advokaten har rett til å opptre for domstol, er en rettshjelper nødt til å få samtykke for hver sak for å kunne stå som representant ved rettssak.Det er viktig at en klient skal kunne stole på sin advokat og ikke føle seg snytt, verken oppdragsmessig eller honorarmessig. Advokater må dermed følge RGA for etisk sett å være en god representant for en andrepart. RGA står som en forkortelse for ’regler for god advokatskikk’. Blant annet går dette ut på at advokaten skal bevare klientens interesser og ikke påvirkes av personlig gagn, holde klient underrettet underveis, informere om salær og mulige omkostninger og ikke ta på seg så mange oppdrag at fokus på den individuelle sak blir begrenset. Ikke minst har advokater taushetsplikt. Når en advokat tar på seg et oppdrag bør et skriftlig dokument forekomme for at oppdragets vilkår på best mulig måte skal gjøres forstått.