Forbrukerrett


876888-toronto-mall-canadaEn forbruker er hovedsakelig en person som kjøper et gode for privat bruk fra en næringsvirksomhet. Grunnen til at forbrukerretten eksisterer er for å kunne sikre at forbruker har rettigheter ved kjøp og dermed gi den enkle forbruker en beskyttelse som står sterkere enn næringsdrivendes. Konflikten som ofte oppstår hvor selger holdes ansvarlig er hvis produkt er forsinket eller har mangler. Skulle forbruker være usikker på hvordan han eller hun går frem og hvilke rettigheter forbruker har, vil det kanskje være lurt å kontakte en advokat. Det er ikke alle forhold som kan regnes som mangel. Skulle produktets mangel ha oppstått av feilaktig bruk, vil ikke selger kunne holdes ansvarlig. Skulle derimot varen ikke egne seg til det formål selger har opplyst, vil selger stå ansvarlig. Ved mangel vil kjøper kunne kreve ny vare, erstatning eller prisavslag – så fremt man reklamerer i rimelig tid. En vare vil bli sett på som forsinket om den ikke blir levert til avtalt tid. Om det er vesentlig for forbruker å få varen til rett tid, vil forbruker kunne oppheve kjøpet og få tilbakebetalt kjøpesummen dersom varen skulle bli forsinket.