Fast eiendom: Oppgjør ved salg – konflikter (mangler etc.)


8892266-gavel-and-small-model-house-on-tableDe fleste mennesker vil på et eller annet tidspunkt oppleve både å måtte kjøpe eller selge bolig. Ettersom det ofte er store verdier med i bildet er det viktig at risikoen for salget blir jevnt fordelt på kjøper og selger. Valg eller salg av eiendom er noe mange vil være enige om at det er essensielt blir rett gjennomført, spesielt ettersom ens økonomi ofte blir bundet til eiendommen som resultat av investeringen. I det sluttoppgjøret har blitt betalt, vil selger og kjøper gjennomgå eiendommen og nøkler bli utlevert.Det er dessverre ofte slik at kjøper, på grunn av begrenset mulighet for undersøkelser, ikke finner eiendommens mangler før transaksjonen allerede er gjennomført, og ofte lenge etterpå. Kjøper kan kreve oppheving av kjøpet, prisavslag eller at reparasjonsutgifter blir dekt. Men ettersom disse manglene mest sannsynlig vil ha vært skjulte ved boligovertakelse vil det være vanskelig å bevise at selger har hatt tidligere kunnskap om dem eller at de i det hele tatt eksisterte før boligen ble solgt. Derfor er det lurt å reklamere så snart manglene blir kjent, før retten til å kunne reklamere utløper.Hva som kan klassifiseres som mangler varierer. Skulle boligen være kjøpt brukt vil den bli solgt ’som den er’, og dermed vil byggets svakhet ikke nødvendigvis kunne bli kalt en mangel. Det er først og fremst dersom uriktige opplysninger har blitt gitt, at svakheten kan kalles en mangel.