Familierett


9801035-couple-consulting-financial-advisorFamilieretten har med alle regler innenfor familieforhold å gjøre, der i blant ekteskapsloven hvor økonomi, inngåelse av eller brudd i ekteskap står sentralt, samt også i bred forstand barneloven, hvor forhold mellom foreldre og barn er hovedfokus. Arv vil også noenlunde kommer under her. Ekteskap må inngås av egen fri vilje mellom myndige personer. Skulle en av partene være mellom 16 og 18 år vil foreldrenes samtykke være nødvendig. Ingen under 16 år vil ha lov til å gå inn i et ekteskap, og brudd på ekteskapsloven vil kunne føre til opptil fire år i fengsel.I det to parter går inn i et ekteskap vil ekteskapsloven tre i kraft, og dermed også retten til ektefellens arv. Ved mindre annet har blitt avtalt gjennom ektepakt, vil ekteparets eiendeler bli felleseie og deles likt ved brudd. Andre endringer ved inngått ekteskap er for eksempel samordning av pensjon og skatt som resultat av samlet inntekt og formue. Skjevdeling er likevel et unntak. Her kan en av partene etter ønske ta ut verdier, gaver eller arv fra felleseierskapet, så fremt ektefellen hadde det i eie før ekteskapet, eller at det var gitt til ham eller henne av noen andre enn ektefellen. I tillegg må midlet være i behold, for eksempel ikke ha blitt solgt og pengene brukt på noe annet, for at det skal kunne skjevdeles.