Ektepakter


3642164-man-kissing-wife-on-cheeksEktepakt kan inngås for best å være forberedt på fordeling av formue under eventuell skilsmisse og vil kunne bidra til å gi bedre økonomisk klarhet skulle det verste skje. Her inngås en avtale som avviker fra den normale ordningen hvor felleseie i prinsippet vil oppstå automatisk. For at ektepakten skal være gyldig må ektepakten, som må være et skriftlig dokument, skrives under av ektefellene under oppsyn av to vitner. Begge ektefellene må være tilstede i tillegg til at vitnene må være myndige og ved sine fulle fem.Ved ektepakt er det visse forhold som kan reguleres. Dette kan for eksempel være i hvilken grad eiendeler skal være særeie, om særeie skal omgjøres til felleseie etter død eller om tidligere særeiendeler skal bli felleseie. Ved fullt særeie vil alle eiendeler og senere eiendeler ikke bli delt ved separasjon, mens ved delvis særeie vil deler av enten den ene eller begges formuer eller kun den enes gå under som særeie. Hindring av skjevdeling er også noe en ektepakt kan bidra med gjennom avtaleordning. Skjevdeling skjer hvis en part tar ut eiendeler før deling finner sted. Når det gjelder gaver må disse bli gitt hverandre under ektepakt for å kunne gjelde overfor en tredjeperson.