Archive for category Juridik

Tradisjonelle profileringsprodukter

Det er lite som synligjør din bedrift eller organisasjon mer enn profileringsartikler! Din logo trykket på produkter kan hyppig minne kunder om ditt produkt eller din tjeneste, og skape gode assosiasjoner til din merkevare. Samtidig kan felles bedriftsprodukter, som krus og arbeidstøy, skape et unikt samhold innad i virksomheten. Bestill i dag for å gjøre din virksomhet […]

No Comments

Ditt advokatbyrås kundestøtte – kan den forbedres?

Det er ikke bare butikker og kjøpesentre som trenger en god kundeservice til sine kunder, det trenger enhver bedrift. Advokatbyråer er intet unntak, og det kan vise seg å være en smart investering å utarbeide et godt system for bedriften. Kanskje du senere ser at det skulle vært lovpålagt? Kanaler Selv om du gjerne er […]

No Comments

Tenk som en pokerspiller – utnytt dine evner

Poker er et ferdighetsspill som er lett å lære, men som tar en livstid å mestre. Profesjonelle pokerspillere vet hvor viktig psykologien bak poker er. Man må vite nøyaktig når man skal presse, og når det er best å ta et steg tilbake. Når man skal gå videre og når man bør kaste kortene. Gode […]

No Comments

Forvaltningsklager

Med ordet forvaltning menes en administrasjon som i dette tilfellet fungerer som et organ for offentlige myndigheter, enten statlig eller i kommuner. Mens kommunestyret og fylkestinget er de høyeste forvaltningsorganene i kommuner og fylker, ligger det statlige under regjeringen. Forvaltningsloven eksisterer for å sikre at saker som blir frembrakt vil bli behandlet grundig og upartisk. […]

No Comments

Trygd

Trygd blir først og fremst gitt for at mennesker som ikke er friske nok eller ikke finner jobb skal være sikret en stabil økonomi. Trygd vil bli gitt gjennom NAV, og kan deles inn i to grupper, hvor den ene går ut på å dekke frafall av lønn, som for eksempel i tilfeller med sykepenger, […]

No Comments

Avtalerett

Selv om loven sier avtaler skal holdes, er det ikke alltid slik. At noen bryter en avtale har ofte forbindelse med at avtalen ikke har vært klar nok i sine holdepunkter, eller at avtalen ikke har vært skrevet ned i det hele tatt, noe som fører til konflikter. Når slike konflikter oppstår kan det være […]

No Comments

Arbeidsrett

Hvordan arbeidsforhold man har på sin arbeidsplass er viktig ettersom man tilbringer store deler av livet i jobb. Regler for hvordan best sikre gode arbeidsforhold er dermed vesentlige. Det finnes både en individuell og felles arbeidsrett. Den individuelle finner sted mellom arbeidsgiver og arbeidstaker mens den kollektive går mellom arbeidstakers fagforening og arbeidsgiver eller deres […]

No Comments

Arv; testamente – dødsbo osv.

Arv vil gå etter arveloven så fremt ikke noe testament har blitt utarbeidet. Dette vil si barn og barnebarn står i første rekke, deretter foreldre, søsken og tante- eller onkelbarn og til sist besteforeldre, tanter, onkler og søskenbarn. Skulle man foretrekke en annen fordeling kan et testament være en god idé. Spesifikke krav legger basis […]

No Comments

Forbrukerrett

En forbruker er hovedsakelig en person som kjøper et gode for privat bruk fra en næringsvirksomhet. Grunnen til at forbrukerretten eksisterer er for å kunne sikre at forbruker har rettigheter ved kjøp og dermed gi den enkle forbruker en beskyttelse som står sterkere enn næringsdrivendes. Konflikten som ofte oppstår hvor selger holdes ansvarlig er hvis […]

No Comments

Boligrett – husleierett

Man kommer ikke utenom huseierloven ved utleie og okkupering av bolig. Leieavtaler hvor leieren kommer i en dårligere stilling enn det han eller hun ville gjennom loven vil dermed, ved mindre spesielle unntak forekommer, ikke kunne inngås. Når en avtale inngås vil den normalt sett bli inngått skriftlig. Selv om muntlige avtaler er lovlige, er […]

No Comments