Boligrett – husleierett


3040343-lagenheter-i-bostadsomrade-5Man kommer ikke utenom huseierloven ved utleie og okkupering av bolig. Leieavtaler hvor leieren kommer i en dårligere stilling enn det han eller hun ville gjennom loven vil dermed, ved mindre spesielle unntak forekommer, ikke kunne inngås. Når en avtale inngås vil den normalt sett bli inngått skriftlig. Selv om muntlige avtaler er lovlige, er de ikke anbefalt ettersom de forskjellige punktene i avtalen ikke senere kan sees nærmere på eller bevise noe, skulle uenigheter oppstå. Det skal settes et fast beløp for leietaker å betale, men utgifter som elektrisitet og lignende kan likevel komme utenom om slikt blir avtalt partene mellom. For å sikre at utleier ikke må betale for skader på bolig forårsaket av leietaker fra egen lomme, kan partene bli enige om at leietaker skal betale depositum ved inngåelse av avtale. Dette kan ikke kreves for mer enn seks måneders leie. Leietaker er pliktig til å følge husregler som blir satt opp og å oppføre seg aktsomt. Skulle skader på eiendom forekomme, vil leietaker være pliktig til å opplyse utleier deretter. Vedlikehold av husrom er det utleier som har ansvar for, mens vedlikehold av inventar er leietakers oppgave. Leieavtaler kan enten være tidsbestemt og utløpe en fastsatt dato, eller være ubestemt og dermed ikke opphøre ved mindre leietaker avslutter det eller dør.