Barnevernsrett


482466-happy-young-children-having-funBarnevernsretten går ut på at det offentlige er ansvarlig for at barn får den oppveksten de fortjener. Skulle det være tilfelle at et barn ikke får den oppfølging av foreldre det har krav på, vil barnevernet kunne gripe inn. Enten gjennom tiltak for å forbedre barnets hverdag hos sine foreldre, eller, hvis dette er umulig, ta over omsorgen ved å plassere barnet enten i barnehjem eller fosterhjem, midlertidig eller permanent. For å kunne anses som barn kan ikke vedkommende ha fylt 18 år. I tillegg gjelder loven kun for barn som oppholder seg i Norge, noe som vil si at et barn som over lengre tid har bodd i utlandet ikke lengre kommer under plikten.Barnevernets jobb er å i størst mulig grad forhindre at barn opplever omsorgssvikt eller andre problemer som gir grunn til bekymring, i tillegg til å kunne anta og komme frem til best mulig løsning for barnets fremtid. Både fysisk og mental svikt fra foreldrenes side vil bli sett på som omsorgssvikt. Fysisk sett vil dette si mangel på mat, klær og andre slike behov, mens det psykisk sett vil si andre typer behov som kjærlighet, omsorg og trygghet.