Avtalerett


153515-men-shaking-handsSelv om loven sier avtaler skal holdes, er det ikke alltid slik. At noen bryter en avtale har ofte forbindelse med at avtalen ikke har vært klar nok i sine holdepunkter, eller at avtalen ikke har vært skrevet ned i det hele tatt, noe som fører til konflikter. Når slike konflikter oppstår kan det være lurt å snakke med en advokat angående rådgivning. En advokat kan være til hjelp med både forhandlinger og mekling, samt å ta opp sak i retten. For å kunne opprette en avtale må man være over 18 år og i akseptabel, mental helse. Dermed vil avtaler med mindreårige eller mentalt svekkede personer anses som ugyldig.For å kunne inngå en avtale må et tilbud om avtale ha blitt foreslått, så vel som akseptert. Avtaleretten omhandler ikke de avtaler hvor partene ikke planlegger å bindes rettslig. Dermed må begge partene være enige i at de inngår en rettslig bindende avtale før avtalen kan være gyldig, i tillegg til at innholdet i den skal være klart for begge. En avtale følger andre regler enn en kontrakt, og kan både forsegles muntlig eller gjennom handlinger og likevel bli sett på som gyldig. Likevel kan en skriftlig avtale være anbefalt, spesielt dersom avtalen er viktig og punktene er av en mer komplisert karakter, da dette kan forebygge uklarheter.