Arbeidsrett


2814206-two-supervisors-on-a-construction-site-looking-at-a-blueprintHvordan arbeidsforhold man har på sin arbeidsplass er viktig ettersom man tilbringer store deler av livet i jobb. Regler for hvordan best sikre gode arbeidsforhold er dermed vesentlige. Det finnes både en individuell og felles arbeidsrett. Den individuelle finner sted mellom arbeidsgiver og arbeidstaker mens den kollektive går mellom arbeidstakers fagforening og arbeidsgiver eller deres organisasjon. Arbeidsmiljø og -tid, samt vern om stilling er sentrale punkter i arbeidsmiljøloven. For eksempel skal arbeidsmiljøet være trygt, inkluderende og verken forårsake fysisk eller psykisk skade. Loven gjelder både på offentlige og private arbeidsplasser. For å kunne klassifiseres som arbeidstaker må man være i jobbtjeneste under andres ledelse og bli lønnet deretter. En foretaksomhet eller aktivitet må kunne bli omtalt som en metodisk bedrift for å kunne kalles en virksomhet. Kun om den klassifiseres som virksomhet er den pliktig til å følge arbeidsmiljøloven til punkt og prikke. Sporadisk arbeid vil ikke kunne gjøre aktiviteten til en virksomhet. Når det gjelder unntak vil arbeidstakere ved for eksempel militær luftfart følge luftfartsloven, og tjenestemenn for staten vil i første omgang måtte følge tjenestemannsloven, hvor arbeidermiljøloven slår inn hvor tjenestemannsloven er vag. Sjøfart, fiske og lignende er også unntak fra loven.